رئیس جمهور در جلسه هیات دولت/4

24
24 بازدید
اشتراک گذاری
همه شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دولت جمهوری اسلامی ایران در طول 3، 4 سال قبل از جنگ اقتصادی دارای سیاست و عملکرد درست و قابل مقایسه و قابل ارایه در دوره بلندمدت تاریخ اقتصادی ایران بوده است
pixel