تکنیک های رسانه ای در جنگ نرم و بررسی الگوهای جهان اسلام ( جلسه اول )

641
( صحبت اقای سرشار )موضوعی که انشاءالله امروز و فردا در خدمتتان هستم بحث جنگ نرم فرهنگی است . عنوان جنگ نرم فرهنگی ، عنوان عمومی تر و به قول بازاری ها تجاری شده تر مبحثی است در حوزه قدرت نرم و مولفه های فرهنگی آن که در واقع بخواهیم ما به ازایش در علوم دانشگاهی پیدا بکنیم در بحث قدرت نرم مورد بررسی قرار می گیرد و بعد اگر فرصت شود ، مطالعه ی موردی جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران ....
pixel