ذخیره و اتلاف غیر ضروری دارو در منزل: پیامدهای مرتبط با سلامت و اقتصاد

69
nchir 25 دنبال‌ کننده
ذخیره و اتلاف غیر ضروری دارو در منزل: وضعیت موجود، عوامل تأثیر گذار، پیامدهای مرتبط با سلامت و اقتصاد سخنرانی جناب آقای دکتر علیرضا محبوب اهری، دانشیار اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز 31 مردادماه 1400
nchir 25 دنبال کننده
pixel