سامانه کال می چطور کار میکند؟

6,317
سامانه کال می چطور کار میکند؟ سامانه کال می یک صفحه برای وارد کردن مشخصات بازدیدکننده سایت در اختیار شما قرار میدهد و بازدید کننده سایت شماره و نام خود را در آن قرار می نویسد. یک تماس از سمت سامانه کال می با بازدیدکننده سایت و یک تماس با اپراتور شما برقرار میشود و دو طرف میتوانند با یکدیگر صحبت کنند.

x3ur.hacker

4 ماه پیش
تماس با سیم کارت خودمون یا با آپ شما ؟
سامانه کال می callmee.org سلام تماس از شماره اختصاصی سامانه کال می هست
pixel