برخی حکام عرب هم به آمریکا پول می دهند هم توهین می شنوند

129
منبع: خبر ۲۰:۳۰ سیما، ۱۳۹۷٫۷٫۲۰
pixel