ارتش فیک سایبری سعودی

518
موضوع درخور توجه در اعتراض های عراق نقش پررنگ فضای مجازی بود که باعث شد دولت عراق دسترسی به اینترنت را قطع کند؛
دل - فصل 1 قسمت 40
%64
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 49 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 40
pixel