رباتی که می تواند دقیقاً مانند پرنده ها پرواز کند!!

115

این ویدئو بخشی از مطلب «رباتی که می تواند دقیقاً مانند پرنده ها پرواز کند!!» در سایت پروسیدیا است. برای مطالعه مطلب اصلی به سایت (www.procedia.ai) یا کانال تلگرام ما (procedia@) مراجعه بفرمایید.

پروسیدیا
پروسیدیا 8 دنبال کننده