معاون وزیر: مهرالبرز تجربه نو و موفق در آموزش عالی کشور

220
دکتر صدیقی؛ معاون محترم وزیر علوم، و رئیس سازمان امور دانشجویان مهمان ویژه آیین آغاز سال تحصیلی 96-1395 موسسه آموزش عالی مهرالبرز **** www.mehralborz.ac.ir
pixel