اسرار گوینده -ویدئو شماره (2)

476

گوینده : محمد برات زاده مدرس گویندگی و فن بیان مجموعه ویدئو های رایگان اسرار گوینده اگر شما هم تمایل دارید که با رژیم غذایی مناسب گوینده ها و سخنرانان حرفه ای اشنا بشید این ویدئو رو از دست ندهید.