مستند بررسی سوانح هوایی (پیام اضطراری) - تاخیر مرگبار

6,093

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** پیام اضطراری حوادث هواپیمایی افسانه ای را بررسی می کند تا پی ببرد به اینکه چه چیز باعث این حادثه بوده و چرا این اتفاق رخ داده. این بررسی بر اساس دستگاه ضبط کابین خلبان، گزارش های حادثه و شاهدان عینی است