گیم پلی مورتال کمبت 11 مبارزه Noob Saibot با Scorpion

1,833
در این گیم پلی مبارزه Noob Saibot با Scorpion را مشاهده میکنید .شما در مورتال کمبت طرفدار چه شخصیتی هستید ؟

Mr Gamer ـ مستر گیمر

1 سال پیش
من طرفدار noob saibot هستم تو چی
pixel