آب را گل نکنیم . . .

433
کلامی از سهراب سپهری با صدای خسروشکیبایی روانشان شاد . . .
pixel