قسمتی از فیلم مربای شیرین با دوبله ترکی آذری

1,013

دوبلرها : یوسف نوعی - ونوس محسن زاده - فرزانه سعیدلو - شهباز دولت نژاد - سعید بحرالعلومی و ... کاری از واحد دوبلاژ موسسه تصویرنگاران سبز