هزینه پرداخت بیماران کرونایی در بیمارستان ها

1,844
هزینه پرداخت بیماران کرونایی در بیمارستان ها را از زبان دکتر زالی فرمانده ستاد کرونا کلانشهر تهران در یک برنامه تلویزیونی مشاهده کنید.
pixel