داغترین‌ها: #Copa America 2019

کاترپیلار/ سیستم شناسایی- جهت نقاط کور و مناطق شلوغ

335

سیستم شناسایی کاترپیلار مجموعه ای از فن آوری هایی است که می تواند کمک به افزایش آگاهی اپراتور جهت نقاط کور و مناطق شلوغ در سایت و حتی جلوگیری از خستگی اپراتور و حواس پرتی او گردد.