خطر سیارکی به بزرگی هرم مصر که تا دو هقته دیگر به زمین می رسد !!

65
jahanhaye_movazi.mahdi.com
jahanhaye_movazi.mahdi.com 26 دنبال‌ کننده
65 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بزرگترین سیارک منظومه شمسی سرس با قطر حدود 960 کیلومتر است. این اولین سیارکی بود که در منظومه شمسی کشف شد . سرس در حال حاضر از قدر 9 در صورت فلکی میزان قرار دارد. برای پیدا کردن آن ستاره قدر چهارم گاما – میزان را در آسمان پیدا کنید. از آن به سمت جنوب حرکت کنید تا به ستاره سه تایی زتا – میزان برسید و به اندازه نصف این فاصله ادامه دهید تا به سیارک سرس برسید.