رینبو اسپارکل.کم میام

3 هفته پیش
پس کوش سوپرایز راستی من همون سوپرایزی که برات گذاشته بودم خودم ساخته بودم
❤پونی_ شیطانی_ نیست❤فالو=فالو❤(توضیحات کانال مهم) گذاشتم سوپرازم رو برو تو کانالم ببینش❤❤❤❤

رینبو اسپارکل.کم میام

3 هفته پیش
اجی برو تو ویدیو های کانالم برات یه سوپرایز دارم
❤پونی_ شیطانی_ نیست❤فالو=فالو❤(توضیحات کانال مهم) منم دارم الان برات یه سوپرایز درستم می کنم❤❤❤❤❤

رینبو اسپارکل.کم میام

3 هفته پیش
من میرم ببینم که باهام اشتی کرده
❤پونی_ شیطانی_ نیست❤فالو=فالو❤(توضیحات کانال مهم) آجی من بهش گفتم که دیگه بهت نگه خر و با کانال پرنسس دوستی دیگه آجی نشه به هر حال می حوای مطمعن شی برو❤
pixel