تفسیر فابیانو کاروانا- مایکل آدامز،کلاسیک لندن 2017

122
تفسیر بازی فابیانو کاروانا- مایکل آدامز،دور نهم ابرتورنمنت کلاسیک لندن 2017 ، مفسر: دانیل کینگ
pixel