تغییرات در نحوه امتیاز دهی روی ویزای اقامت دائم از طریق تخصص 189، 190، 489 و 491

102
در این ویدیو، نیک سلطانی وکیل مهاجرت در مورد تغییرات در نحوه امتیاز دهی امتیازات ویزای جدید اقامت دائم از طریق تخصص توضیحات می دهد همچنین در این رابطه میتوانید از راهنمایی حرفه ای بهره مند شوید: "نیک سلطانی، وکیل مهاجرت" Email: info@nicsoltani.com WhatsApp Business Mobile: 0061 (4) 427092262 Instagram: soltanimigration
pixel