عقاب ها هنگام پرواز رشته کوه آلپ را چگونه می بینند؟

1,027

دوربینی که در میان بال‌های یک عقاب کار گذاشته شده بود تصاویری را به ثبت رسانده است که نشان می‌دهد این عقاب رشته کوه آلپ در اروپای مرکزی را هنگام پرواز چگونه می‌بیند

کلاکت 14.4 هزار دنبال کننده
pixel