کوتاه با حوزه هنری (15) | 7مهر 97

175

نمایشگاه پوستر "اهواز سرفراز" -مجد الدین معلمی معاون هنری حوزه هنری شد- "فرزندان روح الله" به گالری خانه عکاسان امدند- جشنواره شعر و داستان "جوان سوره"

pixel