خبرنگار RT فرانسه توسط پلیس در حالی که فیلمبرداری کتک خورد

76

خبرنگار RT فرانسه توسط پلیس در حالی که فیلمبرداری زاد وستز اعتراض شد. یک خبرنگار با RT #France با یک باتونی توسط یک افسر پلیس در شهر فرانسوی تولوز که در آن فیلمبرداری یک تظاهرات #YellowVests بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او شناسایی پرس را پوشید.RT France reporter hit by policeman while filming Yellow Vests protest. A correspondent with RT #France has been beaten with a baton by a police officer in the French city of Toulouse where he was filming a #YellowVests protest. He was wearing press identification.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده