فیلم/ سالن ناهار سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل

461

سالن ناهار سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه آماده می شود؟ ترتیب چیدمان پرچم ها چیست؟ چه غذاهایی برای ضیافت آماده می شود؟

انتخاب TV
انتخاب TV 3.7 هزار دنبال کننده