پكیج آموزش aermod قسمت دوم (دكتر مصطفی كلهر)

5,707
پكیج آموزشی نرم افزار aermod. پكیج های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی، مدلسازی آلودگی آب، مدلسازی چرخه حیات، مدلسازی پسماند، مدلسازی لندفیل، آلودگی خاک، مدلهای hse و طراحی فلر، مدلهای هواشناسی، مدلهای تحت لینوکس و غیره. aermod, simapro, wrf, cmaq, smoke, landgem, warm, help cormix, verdi, emf, cfd, fluent, soundplan, calpuff, adms, tnm, hysplit, pmf, unmix, cmb, airq, benmap, hem, ive, moves, surfer, tanks, iaqx,... فیلمها و پكیج های آموزشی دكتر مصطفی كلهر شركت هوای پاك اندیشان 09126826597 88939381 http://www.aermod.ir
dr kalhor 97 دنبال کننده
pixel