خداحافظ رفیق | قسمت سوم | “گل شیشه ای”

9,484

دختر خردسال شهیدی که در مجاورت ایستگاه راه آهن زندگی می کند، در انتظار بازگشت پدر از جبهه با دسته گل به استقبال قطارهایی که رزمندگان را از جبهه به شهرشان باز می گرداند، می رود. از زبان یکی از رزمندگان می شنویم، هر رزمنده ای که از این دختر دسته گلی دریافت کند، شهید می شود. بار آخر که می خواهد دسته ی گل را به رزمنده ای تحویل دهد، پدر شهیدش را مشاهده می کند و این بار دسته گل را...

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده