رضا مصطفوی کیست و چگونه پول دکل ایران را خرج ترامپ و صنعت مشروب سازی کرد؟

6,334

رضا مصطفوی کیست و چگونه پول دکل ایران را خرج ترامپ و صنعت مشروب سازی کرد؟

۱ ماه پیش
# دکل
# نفت
انتخاب TV
انتخاب TV 3.6 هزار دنبال کننده