دکتر علیرضا امیر سیف الدینی جزء 10 دندانپزشک برتر ایران

1,809
مراسم تقدیر از دکتر علیرضا امیر سیف الدینی، به عنوان 10 دندانپزشک برتر ایران، با حضور جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان در تاریخ 23 فروردین سال 1396
pixel