11- تعمیر گرانکس | تعمیر کورین | ترمیم درز و ترک کورین

5,130
آسیب های وارد شده به صفحات کورین پیش ساخته گرانکس به سهولت قابل رفع و تعمیر است. خط و خش های عمیق و تغییر رنگ روی صفحات به سادگی با ساب و پولیش از بین می رود. برای اطلاعات بیشتر به فیلم فصل هشتم مراجعه شود. برای از بین بردن آسیب های جدی تر از قبیل ضربه های منجر به ترک خوردگی، و یا آب بند نبودن صفحات و نفوذ آب، می توان از بلوک گذاری یا بتونه ریزی استفاده کرد.
pixel