بنی فاطمه-ولادت حضرت فاطمه معصومه(س)۱۴۳۷-سرود

471

بنی فاطمه-ولادت حضرت فاطمه معصومه(س)[۱۳۹۵ه.ش/۱۴۳۷ه.ق] سرود(روح مناجاتی،عمه ساداتی) هیئت رزمندگان اسلام قم