مصاحبه فرماندار اشکذر در رابطه با ستاد مقابله با کرونا

208
فرماندار اشکذر گزاراشاتی تا به این حال از ستاد کرونا شهرستان اشکذر در این مصاحبه بیات کردند.
اشکذر نیوز 53 دنبال کننده
pixel