عاشورا عشق مشترک شاعر و طنز پرداز

1,768

حسین رفیعی و صابر خراسانی در هفتمین قسمت از مجموعه "با حسین در قرن بیست و یک" کاری از بسیج صدا و سیما مجری طرح تلویزیون اینترنتی نصر تهیه کننده: محمدحسین الهی اصل کارگردان: امیرحسین آقاپور