برگ ها به علت اینرسی شان برای مدت کوتاهی ساکن می مانند!

352
در این آزمایش مقدار زیادی برگ روی توری قرار دارد. وقتی یک نفر روی آن می افتد، توری به سرعت پایین می رود ولی برگ ها بر اثر لختی و اینرسی شان برای مدت کوتاهی تقریباً ساکن می مانند و هماهنگ با توری پایین نمی روند. شما می توانید آزمایش مشابه ای را که خطر ندارد! برای سومین مسابقه دانش آموزی نور بفرستید.
چیستا 904 دنبال کننده
pixel