ماکان مهرپویا، کارگردان فیلم‌های تبلیغاتی: دموریل

43
ماکان مهرپویا 254 دنبال‌ کننده

ماکان مهرپویا | کارگردان، مدیر خلاقیت | شروع کار: 1378 | سابقه همکاری با آژانس‌های شبکه آفتاب، ایران‌نوین، بادکوبه، مودندو، studio52 دبی، گلیان، تیراژه، ماگنولیا، نگین هزاره، داروگ و... | برنده شاهین طلایی اولین جشنواره ملی تبلیغات | برنده شاهین نقره‌ای سومین جشنواره ملی تبلیغات | مدرس دانشگاه علمی و کاربردی و مدرسه اینورس | t.me/makanmehr‌ | instagram.com/makanmehr |۰۹۱۲۱۴۰۳۷۲۸

pixel