سلام کن به فردا... سلام به آینده

29,476
مشتلق 177 دنبال‌ کننده
29,476 بازدید
اشتراک گذاری
موسیقی مرهمی است برای دردهای پیچیده این روزگار و چه خبری مشتلق دار تر از این که نگاه کن به خورشید که داره می خنده...سلام کن به فردا ...سلام به آینده...دم بچه های خوش ذوقی که دهم بهمن ساعت دوازده این طوری مسافرها را سورپرایز کردند...
مشتلق 177 دنبال کننده
pixel