ربات های کوچک معروف به بریستل بات در ابعاد چند میلیمتری

475
دیجیاتو
دیجیاتو 10.1 هزاردنبال‌ کننده
دیجیاتو
دیجیاتو 10.1 هزار دنبال کننده