بزرگداشت روز سالمند در مدارس خرد و در شعبه شیخ صدوق

49
49 بازدید
اشتراک گذاری
سالمندی، موهبت الهی است و سالمند اگر چه خسته راه است، ولی تجربه گران بهایش ، از بزرگترین گنجینه هاست. روز سالمند مبارک پیش دبستان و دبستان خرد 2 (شعبه شیخ صدوق)
pixel