حمایتی به وسعت یک سرزمین(4)

396

اشتغال دو هزار نفر و تامین 100درصد نیاز کشور در زمینه ساخت و تولید اتوبوس و مینی بوس های شهری و بین شهری

بانک ملّی ایران
بانک ملّی ایران 1.1 هزار دنبال کننده