دوره پیشرفته آموزش خوشنویسی با خودکار - لایو 7 شماره 8

45
آموزش تابلونویسی با خودکار | آموزش تقسیم ضخامت | تمرین چگونگی ایجاد ضعف و قوت در خط خودکاری | نحوه ایجاد تقسیم ضخامت در خوشنویسی با خودکار | چگونه با خودکار معمولی ضخیم بنویسیم؟ | کتاب آموزش خط | سایت آموزشی NovinTahrir.ir | کانال تلگرام @NovinTahrir | تلفن 09307526507 | خط زیبا با آموزش صحیح و تمرین به دست می آید؛ کوشا باشید تا به آنچه می خواهید برسید! فعالیت های ما را دنبال کنید...www.instagram.com/novintahrir
pixel