کلیپ انگیزشی | زود دیر میشه

416

هزاربار شنیدیم که باید مثبت فکر کنیم و افکار مثبتمون رو منتشر کنیم (mahanteymouri.ir) شنیدیم که میتونیم جملات مثبت رو روی آینه مون بنویسیم یا هرجای دیگه ای که جلوی چشممون باشه. ما توی ماهان تیموری داریم مثبت ترین جمله هارو براتون روی تیشرت های انگیزشی طرح امید ایران مینویسیم تا هم خودتون هر روز ببینید هم به اندازه آدمایی که شما رو میبینن منتشرش کنید.