فلاکا، ماده مخدری که شما را زامبی می کند

8,081
فلاکا را ماده مخدر زامبی کننده می نامند و این نامگذاری بی دلیل نیست. این نام از نحوه رفتار و راه رفتن افراد تحت تاثیر این ماده گرفته شده است.
روزیاتو 881 دنبال کننده
pixel