هیوندای یونیک هیبرید 2020

105

غییرات ظاهری در یونیک شامل مواردی چون جلو پنجره جدید، به روز رسانی سپر جلو، چراغ‌های LED جلو جدید، و شکل جدید چراغ‌های عقب می‌شود.

سایت کاردو
سایت کاردو 228 دنبال کننده