نمایشگاه 17: تجربه در دفاتر بزرگ/ توصیه برای دفاتر کوچک

377

سامان سیار معماری که تجربه کار در دفاتر مطرحی را دارد علاوه بر ارایه توضیحاتی در رابطه با تجربیات خود نکاتی را برای دفاتر کوچک نیز ارایه کرد.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده