3 نوع مهم از کلید واژه در سئو

26
سه نوع مهم از کلید واژه در سئو که عبارت از head mid tail long tail که در سایت https://seocade.com/ ما به این اموزش پرداخته ایم . کلمات هد(head) کلماتی هستند که به صورت تک کلمه‌ای است. مانند: کتاب، سیستم، پالتو، خرید، دانلود. کلمات مید تیل(mid tail) کلماتی هستند که به صورت 2 کلمه ای هستند مثل: پالتو عمده، سئوکده، خرید بازی، افزایش فروش، کارشناس سئو و ... و کلمات لانگ تیل و دم دراز ها(long tail) کلمات ترکیبی از کلمات هد و مید هد ها هستند. مثال: خرید پالتو عمده، خرید دستگاه اب پرتقال گیر صنعتی، خریدگوشی ایفون 256، دوره وبمستران خلاق توسط مهندس فراهانی، و ..... دوستان دقت کنید که ما با کلمات لانگ تیل و دم دراز است که ترافیک را به سمت سایت میاریم و سپس در کلمات سختر مثل کلمات دو کلمه ای و تک کلمه ای جایگاه میگیریم
pixel