شنبه ها با آوای جاوید(13)، حاجی فیروز در سه گاه

22,596

ویژه نوروز ۱۳۹۷،کمانچه: سعید شفیعی، آواز: ماهور شفیعی، در دستگاه سه گاه،ضبط در استودیوی آوای جاوید،بهمن ۱۳۹۶، www.AvayeJavid.com،با همکاری آموزشگاه موسیقی رامشگر، آموزش هنر ایرانی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید، 0313۷۸۶۷۱۶۳،09383632193

saharshekamo

saharshekamo

1 سال پیش
به به