نحوه صحیح نشستن و تمرینات گردن و شانه

1,458

فیزیوتراپیست ایمان کمالی حکیم برنامه طبیب شبکه ۳ سیما کلینیک تهران ۰۹۱۰۸۸۵۷۶۹۰ کلینیک کرج ۰۹۱۰۱۱۳۸۳۵۰