کوتاه با حوزه هنری ۵۲ | ۲۰ تیر ۱۳۹۸

333
رونمایی از ۴ عنوان کتاب خاطرات دفاع مقدس بانوان_جایزه حماسی، در کنار حکیم حماسه_حقوق بشر آمریکایی در حوزه هنری_ نمایش آینه‌ها در شمس العماره
pixel