آسیب ته سیگارها برای طبیعت

88

شبکه خبر- 21 مرداد 98- 21:00 | افراد سیگاری سالانه 4.5 تریلیون ته سیگار مصرفی را در طبیعت رها می کنند. به گفته کارشناسان، زیان های سیگار فقط به بیماری زا بودن آن برای مصرف کننده یا افراد پیرامون آن محدود نمی شود. فیلتر یا ته سیگار نیز بسیار بزرگتر از حد و اندازه اش مشکل ساز است. ته سیگارها همه جا از بوستان ها گرفته تا خیابان و ساحل، تقریبا در همه کشورهای جهان صحنه ای آشنا اما آزار دهنده به شمار می روند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده