سردار سلامی: حرف آخر را اول می زنم؛ انتقام می گیریم

479

فیلم| سردار سلامی: حرف آخر را اول می زنم؛ انتقام می گیریم

ایده اصلی
%92
کارگردان: آزیتا موگویی مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
ایده اصلی
pixel