ضرورت توجه به اشتغال توانیابان (معلولان)

1,055
موسسه نیکوکاری رعد الغدیر سازمان مردم نهادیست که با همتی برخواسته از حمایتهای مردمی تلاش می نماید تا با شناسایی ریشه های انزوا و محرومیتهای توانیابان زمینه شکوفایی استعدادها و ارتقا توانمندیهای آنان در بستر جامعه ایجاد نماید . این موسسه مردم نهاد از ابتدای فعالیت خود تا کنون موفق به ایجاد اشتغال برای 700 نفر از توانیان جسمی حرکتی در پهنه جنوب و جنوبغرب تهران شده است . www.Raad-Alghadir.org
pixel