) رائفی پور راست گفت - Part V

811

اسم امام حسین (ع) در انجیل متی آیه مورد نظر ما در انجیل متی باب 3 آیه 11 می باشد چهار نمونه از ترجمه های این آیه را در زیر مشاهده میکند: ترجمه فارسی آیه 11: من شما را با آب تعمید می‌دهم و این تعمید نشانهٔ توبه شماست ولی کسی‌که بعد از من می‌آید، از من تواناتر است و من لایق آن نیستم كه حتّی کفشهای او را بردارم. او شما را با روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد